Zveme Vás v neděli 28. dubna 2019 na Jezdecké hry pro děti - Vložena startovní listina

Startovní listina

 

JEZDECKÉ HRY PRO DĚTI NA PONÍCÍCH A VELKÝCH KONÍCH

 

1. Základní údaje:

1.1. Pořadatel: Jezdecký klub Hřebčín Suchá MF 150

1.2. Datum konání: 28. dubna, 25. května a 15. června a 21. září 2019

1.3. Místo konání: Areál Jízdárna Suchá, jezdecká krytá hala, ven. kolbiště

1.4. Kolbiště: Pískové 80 x 80 m, při nepřízni jezdecká hala 23 x 63m

1.5. Opracoviště: Pískové 25 x 55 m, při nepřízni jezdecká hala 23 x 63m

1.6. Hlasatel, rozhodčí: JUDr. Magdalena Peterková

1.7. Zodpovědná osoba: Miroslava Skřivanová

 

 

2. Technické údaje:

2.1.     Předpisy: PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu.

 

2.2.     Soutěže:

2.2.1.  Soutěž č.1  Jízda zručnosti

12 úkolů prověřující dovednost dvojice + 2 malé křížky.

Vyhodnocení bude ve dvou skupinách:

SKUPINA A - BENJAMÍNCI - děti 10 let a mladší bez vodiče.

SKUPINA B - děti 11 let a více bez vodiče, děti s vodičem.

S vodičem se necválá a k základnímu času se přičítají 3 vteřiny.

Startovné: 100,- Kč

Věcné ceny: na 1. - 6. místě.

Floty: pro všechny startující.

 

2.2.2.  Soutěž č.2  Jízda zručnosti v kombinaci se skákáním

7 - 8 úkolů prověřující obratnost dvojice + 4 malé překážky.

S vodičem se necválá a k základnímu času se přičítají 3 vteřiny.

Startovné: 100,- Kč

Ceny: na 1. - 8. místě věcné ceny a floty.

2.2.3.  Soutěž č.3  Parkur 40 cm

7 překážek vysokých 40 cm, s návazným rozeskakováním.

Startovné: 170,- Kč

Možné i s vodičem, v rozeskakování se přičítá k času 5 vteřin.

Ceny: na 1.-3. místě poháry, do 5. místa poukazy na nákup jezdeckého zboží.

 

2.2.4.  Soutěž č.4  Parkur 50 cm

7 překážek vysokých 50 cm, s návazným rozeskakováním.

Startovné: 170,- Kč

Ceny: na 1.-3. místě poháry, do 5. místa poukazy na nákup jezdeckého zboží.

 

2.2.5.  Soutěž č.5  Parkur 60 cm

8 překážek vysokých 60 cm, s návazným rozeskakováním.

Startovné: 200,- Kč

Ceny: na 1.-3. místě poháry, do 5. místa poukazy na nákup jezdeckého zboží.

 

2.2.6.  Soutěž č.6  Parkur 70 cm

8 překážek vysokých 70 cm, s návazným rozeskakováním.

Startovné: 200,- Kč

Ceny: na 1.-3. místě poháry, do 5. místa poukazy na nákup jezdeckého zboží.

 

 

 

 

 

CELOROČNÍ SOUTĚŽE 2019

po dobu konání Jezdeckých her 2019 na Suché budou děti za své umístění v soutěžích získávat body do průběžného žebříčku celoročních soutěží:

 

BENJAMÍNEK 2019 - jízda zručnosti bez vodiče pro 10-ti leté a mladší

 

PONY POHÁR 2019 - jízdy zručnosti + parkur 40 cm a 50 cm

 

DĚTSKÝ SKOKOVÝ POHÁR 2019 - parkury 60 a 70 cm

 

PODPORA STYLOVÉHO JEŽDĚNÍ - v každé parkurové soutěži bude vyhlášena a odměněna flotem nejstylovější dvojice.

 

Slavnostní vyhlášení žebříčků proběhne 21. září 2019.

 

Věcné ceny věnují Jezdecké potřeby MAURICIO a Stáj MANON.

 

 

2.3. Časový rozvrh:

Prezentace 8.00 - 9.00 hod. pouze v případě změn e-mailem nebo telefonicky 732 204 396. Ukončení prezentace bude hodinu před začátkem soutěže.

Zahájení soutěže č. 1 v 10.00 hod. následně budou soutěže 2, 3, 4, 5 a 6.

 

3. Všeobecné údaje:

3.1. Jmenovité přihlášky zasílejte VŽDY DO ČTVRTKA PŘED AKCÍ na e-mail:  manon@wo.cz.

 

4. Veterinární předpisy:

Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární potvrzení pro přepravu.

 

5. Poskytované služby:

5.1. Lékařskou službu zajišťuje pořadatel.

5.2. Veterinární službu pořadatel nezajišťuje.

5.3. Podkovářskou službu pořadatel nezajišťuje.

 

6. Ostatní ustanovení:

6.1. Ceny: viz soutěže, floty dle PJS.

6.2. Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců.

6.3. Soutěže se řídí platnými pravidly jezdeckého sportu, jízda zručnosti je

omezena pěti starty na jednoho koně.

Vloženo 24.4.2019 ... zpět

Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl • tel: +420 602 451 918, fax: +420 461 613 220, e-mail: manon@wo.cz, web: www.stajmanon.cz