ZZVJ a příprava na ZZVJ

Příprava na ZZVJ, neděle 10. května 2020 od 9.00:

1. předvádění koní na hale

2. společné opracování pro drezurní úlohu Z1 a odjetí úloh

3. malá přestávka na stavbu parkuru

4. společné opracování velkých koní a odjetí parkuru

5. společné opracování jezdců na pony a odjetí parkuru

6. teoretická příprava

Vloženo 6.5.2020 ... zpět

Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl • tel: +420 602 451 918, fax: +420 461 613 220, e-mail: manon@wo.cz, web: www.stajmanon.cz