Pobyty s intenzivní výukou jízdy na koni

V roce 2020 je připravena kromě týdenních prázdninových kurzů i nabídka kratších jezdeckých pobytů s intenzivní výukou jízdy na koni, včetně možnosti startů na drezurních a skokových veřejných trénincích.

V případě zájmu o pobyt nás kontaktujte na e-mailovou adresu: manon@wo.cz, zašleme Vám přihlášku a bližší informace o pobytu, také Vám rádi odpovíme na Vaše další otázky.


JARNÍ PRÁZDNINY S VÝUKOU JÍZDY NA KONI

V TERMÍNU VAŠICH PRÁZDNIN

Příjezd neděle do 18.00, odjezd v pátek 14.00 hodin, 6 výukových lekcí + návštěva krytého bazénu. Lekce je možné dokoupit. Pobyt je vhodný pro začínající i pokročilé jezdce od 8 let.

Naše snaha bude opět směřovat ke zlepšování souhry mezi jezdcem a koněm. Budeme pracovat na nezávislosti našich pomůcek - sedu, holení a ruky. Podíváme se na přechody v rámci chodu i mezi chody, budeme zlepšovat skokový sed, správný pohyb v parkuru a přijití ke skoku. Výuka je vždy přizpůsobena zkušenostem jezdce. Výukový program je doplněný o sportovní a společenské hry.

Téma pobytu - základní pravidla jezdeckých disciplín a co se v pravidlech změnilo.

Věrnostní cena: 5 800,- Kč


VELIKONOČNÍ POBYT S VÝUKOU JÍZDY NA KONI - PŘÍPRAVA NA ZZVJ - VOLNÁ 2 místa + 2 místa NA LONŽ

8. - 13. DUBNA 2020

Příjezd středa do 18.00, odjezd pondělí ve 14.00 hodin, 6 výukových lekcí + bowlingový turnaj. Lekce je možné dokoupit. Pobyt je vhodný pro začínající i pokročilé jezdce od 8 let.

Na velikonočním pobytu na nás čeká příprava na ZZVJ - bezpečný pohyb na jízdárně, předvádění koní, testy, hezké předvedení drezurní úlohy a souhra mezi jezdcem a koněm na parkuru. Pro pokročilé jezdce bude výuka vedena ve vyšší náročnosti. Lekce jsou vždy přizpůsobeny zkušenostem jezdce. Výukový program je doplněný o sportovní a společenské hry.

Téma pobytu - vše co se týká ZZVJ.

Věrnostní cena:  5 900,- Kč


KVĚTNOVÝ VÍKENDOVÝ POBYT S VÝUKOU JÍZDY NA KONI

30. DUBNA - 3. KVĚTNA 2020

Příjezd čtvrtek do 18.00, odjezd neděle ve 14.00 hodin, 4 výukové lekce + návštěva krytého bazénu. Pobyt je vhodný pro začínající a pokročilé jezdce od 8 let.

Práci si tentokrát zpestříme pomocí bariér v kroku, klusu i ve cvalu. Uvidíte, kolik nových zkušeností nám přinesou. Díky nim můžeme zlepšit naše dovednosti v drezurní přípravě i v průběhu parkuru. Při skokové přípravě projdeme to, co nám dělá největší potíže a na závěr si vše ověříme v celém parkuru. Výuka je vždy přizpůsobena zkušenostem jezdce. Výukový program je doplněný o sportovní a společenské hry.

Téma pobytu - zajímavosti v sezóně 2020.

Věrnostní cena: 3 700,- Kč


PODZIMNÍ PRÁZDNINY S VÝUKOU JÍZDY NA KONI - PŘÍPRAVA NA ZZVJ

27. ŘÍJNA - 1. LISTOPADU 2020

Příjezd úterý do 18.00, odjezd neděle ve 14.00 hodin, 6 výukových lekcí + předvádění. Návštěva Litomyšle + volejbalový turnaj. Pobyt je vhodný pro začínající a pokročilé jezdce od 8 let.

Zlepšováním techniky sedu a rovnováhy se jezdec může neustále zlepšovat a o to nám v této přípravě na ZZVJ půjde. Pro pokročilé bude pobyt vedený ve vyšší náročnosti - obtížnější drezurní úloha, důkladně si vysvětlíme a zopakujeme ustupování na holeň a vyzkoušíme si ho v různých variantách. Vyšší nároky budou kladeny i na průběh skokové přípravy a parkur. Zopakujeme si všechny okruhy teorie, včetně bezpečného pohybu na jízdárně a předvádění. Lekce budou vždy přizpůsobeny zkušenostem jezdců. Výukový program je doplněný o sportovní a společenské hry.

Téma pobytu - co se můžeme díváním naučit a z čeho poučit. Můj vzor.

Věrnostní cena:  5 900,- Kč


LISTOPADOVÝ VÍKENDOVÝ POBYT S VÝUKOU JÍZDY NA KONI

13. - 17. LISTOPADU 2020

Příjezd pátek do 18.00, odjezd úterý ve 14.00 hodin, 5 výukových lekcí + návštěva krytého bazénu. Lekce je možné dokoupit. Pobyt je vhodný pro začínající a pokročilé jezdce od 8 let.

Při pobytu se budeme snažit zdokonalovat kvalitu a přesnost v přechodech a cvicích. Zkušenější jezdci si vyzkouší i těžší varianty přechodů a kontracval. Při nedělní skokové lekci si vyzkoušíme gymnastickou řadu doplněnou o kavalety a samostatné skoky - hlavním cílem bude kontrola sedu a pohybu koně během celé sestavy. Lekce budou vždy přizpůsobeny zkušenostem jezdců. Výukový program je doplněný o sportovní a společenské hry.

Téma pobytu - jak dobře znám svého koně? Kdy je můj kůň štastný?

Věrnostní cena: 4 700,- Kč

______________________________________________________________________________________________________________________

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY S VÝUKOU JÍZDY NA KONI

26. - 30. PROSINCE 2020
+ start na Adrenalin cupu 2020

příjezd v sobotu do 18.00, odjezd středa ve 14.00 hodin, 5 výukových lekcí + bowlingový turnaj. Pobyt je vhodný pro začínající a pokročilé jezdce od 8 let.

Při vánočním pobytu zopakujeme vše o vedení koně, pravidelnosti pohybu a přechodech. S pokročilejšími jezdci se budeme věnovat i práci na dvou stopách. Skoková příprava naváže na předchozí výuku a budeme se věnovat přípravě na Adrenalin cup. Při tomto pobytu máte totiž možnost vyzkoušet si malé závody, včetně rozeskakování. Soutěž bude i vyhodnocena. Lekce budou vždy přizpůsobeny zkušenostem jezdců. Tradičně pečeme pamlsky pro koně i jezdce. Výukový program je doplněný o sportovní a společenské hry.

Téma pobytu - největší události roku 2020.

Věrnostní cena: 4 700,- Kč

______________________________________________________________________________________________________________________


Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl • tel: +420 602 451 918, fax: +420 461 613 220, e-mail: manon@wo.cz, web: www.stajmanon.cz