Pobyty s intenzivní výukou jízdy na koni

V roce 2019 je připravena kromě týdenních prázdninových kurzů i nabídka kratších jezdeckých pobytů s intenzivní výukou jízdy na koni, včetně možnosti startů na drezurních a skokových veřejných trénincích.

V případě zájmu o pobyt nás kontaktujte na e-mailovou adresu: manon@wo.cz, zašleme Vám přihlášku a bližší informace o pobytu, také Vám rádi odpovíme na Vaše další otázky.


DREZURNÍ A SKOKOVÉ VEŘEJNÉ TRÉNINKY

Termíny viz akce

v rámci pobytů nabízíme zájemcům, kteří již mají odpovídající jezdecké zkušenosti, možnost startu na drezurním nebo skokovém veřejném tréninku.

Cena za jeden start ve skokovém veřejném tréninku je 570,-Kč, na drezurním veřejném tréninku 500,- Kč (pronájem koně + startovné).


JARNÍ PRÁZDNINY S VÝUKOU JÍZDY NA KONI

V TERMÍNU VAŠICH PRÁZDNIN
5 nocí, 7 výukových lekcí + návštěva krytého bazénu. Pobyt je vhodný pro začínající i pokročilé jezdce od 8 let.

Naše snaha bude opět směřovat ke zlepšování souhry mezi jezdcem a koněm. Budeme pracovat na nezávislosti našich pomůcek - sedu, holení a ruky. Podíváme se na přechody v rámci chodu i mezi chody, budeme zlepšovat skokový sed, správný pohyb v parkuru a přijití ke skoku. Výuka je vždy přizpůsobena zkušenostem jezdce.

Téma pobytu - základní pravidla jezdeckých disciplín a co se v pravidlech změnilo.

Věrnostní cena: 5 600,- Kč


VELIKONOČNÍ POBYT S VÝUKOU JÍZDY NA KONI - ZZVJ - OBSAZENO

17. - 22. DUBNA 2019 + možnost startu na drezurním veřejném tréninku

5 nocí, 7 výukových lekcí + bowlingový turnaj. Pobyt je vhodný pro začínající i pokročilé jezdce od 8 let.

Na velikonočním pobytu na nás čeká příprava na ZZVJ - bezpečný pohyb na jízdárně, předvádění koní, testy, hezké předvedení drezurní úlohy a souhra mezi jezdcem a koněm na parkuru. Pro pokročilé jezdce bude výuka vedena ve vyšší náročnosti. Lekce jsou vždy přizpůsobeny zkušenostem jezdce. Program je zpestřen o sportovní a společenské hry.

Téma pobytu - vše co se týká ZZVJ.

Věrnostní cena: 5 600,- Kč


KVĚTNOVÝ VÍKENDOVÝ POBYT S VÝUKOU JÍZDY NA KONI

17. - 19. KVĚTNA 2019
+ možnost startu na drezurním veřejném tréninku

Víkend, 3 lekce + návštěva krytého bazénu. Pobyt je vhodný pro začínající a pokročilé jezdce od 8 let.

Práci si tentokrát zpestříme pomocí bariér v kroku, klusu i ve cvalu. Uvidíte, kolik nových zkušeností nám přinesou. Díky nim můžeme zlepšit naše dovednosti v drezurní přípravě i v průběhu parkuru. Při skokové přípravě projdeme to, co nám dělá největší potíže a na závěr si vše ověříme v celém parkuru. Výuka je vždy přizpůsobena zkušenostem jezdce. Připraveny jsou i hry a soutěže.

Téma pobytu - zajímavosti v sezóně 2019.

Věrnostní cena: 2 460,- Kč


PODZIMNÍ PRÁZDNINY S VÝUKOU JÍZDY NA KONI - ZZVJ - OBSAZENO

25. - 30. ŘÍJNA 2019
5 noci, 7 lekcí + stolní tenis nebo florbal v Litomyšli. Pobyt je vhodný pro začínající a pokročilé jezdce od 8 let.

Zlepšováním techniky sedu a rovnováhy se jezdec může neustále zlepšovat a o to nám v této přípravě na ZZVJ půjde. Pro pokročilé bude pobyt vedený ve vyšší náročnosti - obtížnější drezurní úloha, důkladně si vysvětlíme a zopakujeme ustupování na holeň a vyzkoušíme si ho v různých variantác. Vyšší nároky budou kladeny i na skokovou přípravu a parkur. Ti, kdo se na ZZVJ chystají, si zopakují všechny okruhy zkoušek. Lekce budou vždy přizpůsobeny zkušenostem jezdců. Nezapomeňte na sportovní oblečení.

Téma pobytu - co se můžeme díváním naučit a z čeho poučit. Můj vzor.

Věrnostní cena: 5 600,- Kč


LISTOPADOVÝ VÍKENDOVÝ POBYT S VÝUKOU JÍZDY NA KONI

15. - 17. LISTOPADU 2019
+ možnost startu na drezurním veřejném tréninku

Víkend, 3 lekce + návštěva krytého bazénu. Pobyt je vhodný pro začínající a pokročilé jezdce od 8 let.

Při pobytu se budeme snažit zdokonalovat kvalitu a přesnost v přechodech a cvicích. Zkušenější jezdci si vyzkouší i těžší varianty přechodů a kontracval. Při nedělní skokové lekci si vyzkoušíme gymnastickou řadu doplněnou o kavalety a samostatné skoky - hlavním cílem bude kontrola sedu a pohybu koně během celé sestavy. Lekce budou vždy přizpůsobeny zkušenostem jezdců. Ježdění na koni si tentokrát, kromě jiného, zpestříme kondičními testy.

Téma pobytu - cesta do hlubin jezdecké duše.

Věrnostní cena: 2 460,- Kč

______________________________________________________________________________________________________________________

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY S VÝUKOU JÍZDY NA KONI

26. - 30. PROSINCE 2019
+ start na Adrenalin cupu 2019

4 noci, 5 lekcí + bowlingový turnaj. Pobyt je vhodný pro začínající a pokročilé jezdce od 8 let.

Při vánočním pobytu zopakujeme to, co jsme se celý rok učili, ale také si část jedné lekce zpestříme bez sedla. Jednu hodinu věnujeme sedu a rovnováze. Podrobně se budeme věnovat i práci na dvou stopách. Ve skocích se budeme připravovat na Adrenalin cup, při tomto pobytu máte možnost se zúčastnit soutěže i s rozeskakováním a následným vyhodnocením. Lekce budou vždy přizpůsobeny zkušenostem jezdců. Tradičně pečeme pamlsky pro koně i jezdce.

Téma pobytu - největší události roku 2019.

Věrnostní cena: 4 200,- Kč

______________________________________________________________________________________________________________________


Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl • tel: +420 602 451 918, fax: +420 461 613 220, e-mail: manon@wo.cz, web: www.stajmanon.cz