Pobyty s intenzivní výukou jízdy na koni

V případě zájmu o pobyt nás kontaktujte na e-mailovou adresu: manon@wo.cz, zašleme Vám přihlášku a bližší informace o pobytu,popř. odpovíme na Vaše další otázky.


OBSAZENO - VOLNÉ POUZE 1 MÍSTO NA LONŽ

VELIKONOČNÍ POBYT S VÝUKOU JÍZDY NA KONI - PO KRŮČCÍCH K ZZVJ

27. BŘEZNA - 1. DUBNA 2024

Příjezd ve středu do 18.00, odjezd pondělí ve 14.00 hodin, 5 výukových lekcí + návštěva krytého bazénu. Lekce je možné dokoupit. Pobyt je vhodný pro začínající i pokročilé jezdce od 8 let.

Na velikonočním pobytu na nás čeká příprava na ZZVJ - bezpečný pohyb na jízdárně, předvádění koní, testy, hezké předvedení drezurní úlohy a souhra mezi jezdcem a koněm na malém parkuru. Práci s koňmi si vylepšíme pomocí bariér a přechodů. Pro pokročilejší jezdce bude výuka vedena ve vyšší náročnosti. Lekce jsou vždy přizpůsobeny zkušenostem jezdce. Výukový program je doplněný o sportovní a společenské hry.

Cena: 8 000,- Kč

děti 10 let a jezdci na lonži 7 750,- Kč, členové JKHS 7 600,- Kč, cena v případě ustájeného koně 8 750,- Kč.

______________________________________________________________________________________________________________________

PODZIMNÍ PRÁZDNINY S VÝUKOU JÍZDY NA KONI - PO KRŮČCÍCH K ZZVJ

25. - 30. ŘÍJNA 2024

Příjezd v pátek do 18.00, odjezd ve středu ve 14.00 hodin, 5 výukových lekcí + předvádění. Návštěva Litomyšle + bowlibg. Pobyt je vhodný pro začínající a pokročilé jezdce od 8 let.

Zlepšováním techniky sedu a rovnováhy se jezdec může s koněm neustále zlepšovat a o to nám v této přípravě na ZZVJ půjde. Pro pokročilejší bude pobyt vedený ve vyšší náročnosti - můžeme si vybrat obtížnější drezurní úlohu, zopakujeme ustupování na holeň a vyzkoušíme si ho v různých variantách. Vyšší nároky budou kladeny i na průběh skokové přípravy a malý parkur. Zopakujeme všechny okruhy teorie, včetně bezpečného pohybu na jízdárně a předvádění. Lekce budou vždy přizpůsobeny zkušenostem jezdců. Výukový program je doplněný o sportovní a společenské hry.

Cena: 8 000,- Kč

děti 10 let a jezdci na lonži 7 750,- Kč, členové JKHS 7 600,- Kč, cena v případě ustájeného koně 8 750,- Kč.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl • tel: +420 602 451 918, fax: +420 461 613 220, e-mail: manon@wo.cz, web: www.stajmanon.cz