Jezdecký klub Hřebčín Suchá

• moderní jezdecký areál, krytá hala, venkovní kolbiště

jezdecká škola, víkendové pobyty, jezdecké kurzy

jezdecké závody, veřejné tréninky

skoková a drezurní soustředění

jezdecké hry pro děti, jezdecké prázdninové kurzy

možnost ustájení vlastního koně

skokový výcvik, základy drezurního a voltižního ježdění

Hlavní činností Jezdeckého klubu je organizace jezdeckých akcí a účast na nich, výuka dětí a mládeže v Jezdecké škole, pořádání víkendových pobytů, jezdeckých prázdninových kurzů pro děti a mládež.

V roce 2017 uspořádal JK Hřebčín Suchá přes 50 jezdeckých akcí. Na začátku ledna 2017 byla sportovní halová sezóna zahájena sérií skokové zimní přípravy s Jiřím Skřivanem a veřejnými tréninky.

Na kolbišti Jízdárny Suchá se během roku konalo 15 akcí - jezdecké závody, Kritéria mladých koní, Jezdecké hry, Dětský šampionát, drezurní veřejné tréninky, které navazovaly na drezurní závody. V areálu hřebčína Suchá úspěšně proběhla i Velká cena Litomyšle 2017. Veřejné tréninky pak pokračovaly v podzimní/zimní sérii až do 10. prosince. Jezdecká dětská sezóna byla ukončena již tradičně Mikulášskou veselicí v maskách s mikulášskou besídkou. Závěr roku pak patřil klubové akci Adrenalin Cup 2017.

V roce 2017 úspěšně pokračovala i drezurní soustředění ve spolupráci s češkou žijící dlouhodobě v Německu ve stájích p. Kasellmanna - Danielou Čápovou, se kterou budeme spolupracovat i v roce 2018.

Letní prázdniny vždy patří jezdeckým kurzům pro děti. Kurzy jsou věnované intenzivní výuce jízdy na koni, včetně teorie. Součástí kurzu je i táborový šampionát - soutěž v teorii + jízda zručnosti + drezura a parkur. Volný čas je věnovaný sportovním a společenským hrám. Během roku probíhají i víkendové či prodloužené pobyty pro děti.

PROVOZ JEZDECKÉ ŠKOLY

Jezdecká škola vznikla v roce 2003. Výuka na ponících i velkých koních probíhá díky nové kryté hale celoročně. Pouze letní prázdniny jsou určeny týdenním kurzům pro děti. Výuka je určená pro začínající i pokročilé jezdce.

Nejvhodnější věk pro učení jízdy na koni je kolem 7 roku, horní hranice není omezena, ale i v naší jezdecké škole se najdou vyjímky - máme tu děti již od 3 let, které se při voltiži naučí obratně cvičit, vysedat v klusu a později i cválat. Zájemce si může zvolit docházku 1 - 2x týdně, zpočátku jezdecké ochranné pomůcky bezplatně půjčujeme, pokud je předpoklad, že se bude dítě ježdění věnovat dále, doporučujeme vlastní tříbodovou helmu, chapsy a bezpečnostní vestu.

K výcviku patří i účast na Jezdeckých hrách, které probíhají šestkrát za rok, děti tak mohou zúročit a ověřit si v soutěži svoje získané zkušenosti. Jezdecké hry nabízí soutěže, které na sebe výkonnostně navazují - jízdy zručnosti, jízdy zručnosti se skákáním a parkury 40, 50, 60 a 70 cm. Přibližně po 4 letech jezdci zpravidla ukončí svoje základní jezdecké vzdělání Základními zkouškami výcviku jezdce - ZZVJ.  Dále pak mají možnost startovat na veřejných trénincích a po osobní konzultaci i na jezdeckých závodech.

Velký důraz klademe na bezpečnost jezdců - bezpečnostní třmeny, vesty a tříbodové helmy jsou samozřejmostí a výcvik je vždy veden pod odborným dohledem a podle možností jezdce.

V tuto chvíli není k dispozici žádný jezdec.

Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl • tel: +420 602 451 918, fax: +420 461 613 220, e-mail: manon@wo.cz, web: www.stajmanon.cz